Historical Encyclopedia of Belgian Justice

Initiated during the previous IAP phase (P6/01), this Encyclopedia provides an overview of the state of knowledge regarding the history of justice in Belgium. 28 papers shed new light on political and intellectual fundations, on organisation and management politics, on actors and fonctions linked to the legal practice, or on the influence of societal evolutions on Belgian justice from the period of Revolutions to the end of the XXe century. 

Order the book

 

Table of contents

BIJ HET AANBREKEN VAN EEN NIEUW JUSTITIEEL TIJDPERK / À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE JUDICIAIRE

1 OORSPRONG EN WERKINSTRUMENTEN / ORIGINES ET OUTILLAGES INTELLECTUELS

 • La justice avant la Belgique : tentatives autrichiennes, influences françaises et expériences néerlandaises (1780-1830)
 • De evolutie van de rechtsbronnen
 • Les statistiques judiciaires belges et leurs ancêtres (1794-2011)
 • Juridische tijdschriften in België: instrumenten van de praktijk en van taalconflicten
 • Rechtsonderwijs en rechtsleer

2 ORGANISATIE EN BELEID / ORGANISATION ET POLITIQUES

 • Overzicht van de ministers van Justitie
 • Het institutioneel kader: het Ministerie van Justitie
 • Het “civiel beleid”: een stiefkind van de ministers van Justitie
 • Politiques et pratiques pénales à l’aune des transformations de l’État belge (1830-2012)
 • L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (I)
  Une analyse en termes d’économie politique de la pénalité
 • L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (II)
  L’histoire de la peine d’emprisonnement : une approche discursive (XIXe-XXe siècles)
 • Jeugd en Justitie (I)
  Modellen, praktijken en hervormingen van het jeugdrechtsysteem (1830-2014)
  Jeunesse et Justice (I)
  Modèles, pratiques et réformes de la justice des mineurs (1830-2014)
 • Jeunesse et Justice (II)
  Enfants délinquants et « irréguliers » sous le regard de la justice. Pratiques judiciaires et institutionnelles
  (1912-1965)

3 MENSEN EN FUNCTIES / HOMMES ET FONCTIONS

 • La magistrature belge de 1830 à nos jours
 • De Belgische advocatuur
 • De pleitbezorgers
 • De notarissen
 • Van deurwachter tot gerechtsdeurwaarder: een beknopt overzicht
 • L’appareil policier en Belgique (1830-2010)
 • Het gevangenispersoneel (1830-2010)
 • Klassieke en hedendaagse beroepen en functies in de strafuitvoering

4 JUSTITIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES / JUSTICE ET ÉVOLUTIONS SOCIALES

 • Justitie en pers. Voor altijd les frères ennemis?
 • La législation linguistique en Belgique
 • Het sociaal en het economisch recht: twee grote werven voor de justitiegeschiedenis
 • Une première crise majeure. L’impact de la Grande Guerre sur la justice belge
 • De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse repressie
  La Seconde Guerre mondiale et la répression de l’après-guerre
 • De repressie en juridische reïntegratie van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog
 • De vervrouwelijking van de juridische beroepen

 

Picture: by neopicture, Id 663092 on stock.xchng

The Interuniversity Attraction Pole P7/22 "Justice & Populations: The Belgian Experience in International Perspective, 1795-2015" (BeJust 2.0) is part of the Interuniversity Attraction Poles Programme Phase VII (2012-2017), financed by the Belgian Science Policy Office of the Belgian State.

The IAP VII/22 Justice & Populations www.bejust.be is the outcome of a collaboration between the Cegesoma, the IAP coordination team (CHDJ-UCL) and the Royal Military Academy. Design: tangografix. Powered by Drupal